DXN Korporátna identita

DXN Koncept

JEDEN PROCESCelý proces – pestovanie, spracovanie a uvádzanie na trh sa robí pod prísnou kontrolou kvality.
JEDEN SVET JEDEN TRHKaždý distribútor sa teší z celosvetového bonusu iba vďaka jednému členstvu.
JEDNA MYSEĽSpoločnosť a distribútori sa cieľavedome koncentrujú na podnikanie v DXN.

Filozofia DXN

Nízka cena, vysoká kvalita;
Nízky profil, vysoký príjem.

Naša filozofia – poskytnúť nízku cenu a vysoko kvalitné produkty na udržanie nízkeho profilu, ale vygenerovanie vysokého príjmu, je ideál pre priamy predaj. Tento systém je rovnomerne prístupný pre všetkých a s akoukoľvek minulosťou. Náš voľný systém podnikania umožňuje každému dosiahnuť jeho vlastné osobné úspechy, ktoré vedú k väčšej finančnej nezávislosti. Ešte dôležitejšie je, že veľa ľudí má pozitívne skúsenosti s našimi produktami a zlepšili si zdravie ich užívaním. Naša filozofia je základom, na ktorom je založený náš úspech v sieťovom marketingu.